Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Age is not a deterrent to orthodontics. Every adult with good health, strong teeth and gums is a candidate for orthodontic treatment. 30% of orthodontic patients are adults.