Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ...για κάθε ηλικία!

Συνήθης Ερωτήσεις Απαντήσεις

Η αρχική ορθοδοντική εξέταση πρέπει να γίνει σε ηλικία περίπου 7 ετών εκτός αν υποψιάζεστε κάποιο πρόβλημα νωρίτερα. Η σωστή επιλογή του χρόνου έναρξης μιας θεραπείας είναι πολύ σημαντική.  Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ευνοϊκή ανατολή των δοντιών και ίσως στην αποφυγή εξαγωγών μονίμων δοντιών αργότερα.
Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει αφού αυτή εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα του ορθοδοντικού προβλήματος. Συνήθως ωστόσο διαρκεί ένα έως δύο χρόνια.
Μια ορθοδοντική θεραπεία περιλαμβάνει δύο στάδια, αυτό της ενεργού θεραπείας και αυτό της συγκράτησης. Και τα δύο στάδια είναι πολύ σημαντικά για ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα.
Το συνολικό κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από παράγοντες όπως τον τύπο και τη βαρύτητα (δυσκολία) της ορθοδοντικής ανωμαλίας, τη διάρκεια της θεραπείας και το είδος των ορθοδοντικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.  Το κόστος δεν είναι τέτοιο που να αποτελεί εμπόδιο για την εξασφάλιση της υγείας των δοντιών σας και την απόκτηση ενός όμορφου χαμόγελου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πάντα ένα βήμα μπροστά…

  • Έχουμε μειώσει σε ελάχιστες τις περιπτώσεις ασθενών που είναι αναγκαία η εξαγωγή μονίμων δοντιών με τη χρήση εξειδικευμένων ορθοδοντικών μηχανισμών όπως το Hyrax, το Herbst, το Pendex κ.α.
  • Έχουμε τη γνώση και εμπειρία για τη χρήση εκτός των διάφανων κεραμικών αγκίστρων, των πλέον αισθητικών ορθοδοντικών μηχανισμών όπως τα γλωσσικά άγκιστρα (Incognito κ.α.) και οι διάφανοι νάρθηκες (Invisalign, Clear Aligner).

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ