Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Modern orthodontic appliances are designed to cause the least possible discomfort to the patient. It usually takes 2-3 days to adjust to orthodontic appliances.