Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Τα σύγχρονα ορθοδοντικά μηχανήματα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή ενόχληση στον ασθενή. Συνήθως απαιτούνται 2-3 μέρες προσαρμογής στους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.