Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

The duration of treatment varies as it depends on the type and severity of the orthodontic problem. Usually, however, it lasts one to two years.