Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει αφού αυτή εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα του ορθοδοντικού προβλήματος. Συνήθως ωστόσο διαρκεί ένα έως δύο χρόνια.