Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Το συνολικό κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από παράγοντες όπως τον τύπο και τη βαρύτητα (δυσκολία) της ορθοδοντικής ανωμαλίας, τη διάρκεια της θεραπείας και το είδος των ορθοδοντικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν (κινητοί μηχανισμοί, μεταλλικά ή αισθητικά ή γλωσσικά σιδεράκια ή νάρθηκες INVISALIGN). Το κόστος καθορίζεται από τον Ορθοδοντικό μετά από λεπτομερή εξέταση του ασθενή και σύσταση συγκεκριμένου σχεδίου θεραπείας. Το κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας δεν είναι τέτοιο που να αποτελεί εμπόδιο για την εξασφάλιση της υγείας των δοντιών σας και την απόκτηση ενός όμορφου χαμόγελου. Σε συνεννόηση μαζί σας ετοιμάζουμε ένα οικονομικό πλάνο που να σας διευκολύνει στις οικονομικές σας υποχρεώσεις.