Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Η αρχική ορθοδοντική εξέταση πρέπει να γίνει σε ηλικία περίπου 7 ετών εκτός αν υποψιάζεστε κάποιο πρόβλημα νωρίτερα. Η σωστή επιλογή του χρόνου έναρξης μιας θεραπείας είναι πολύ σημαντική. Η εξέταση δεν συνεπάγεται απαραίτητα την έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας. Είναι ιδιαιτέρως λανθασμένη η επικρατούσα αντίληψη (ακόμα και συναδέλφων οδοντιάτρων) ότι πρέπει να περιμένει ο γονέας μέχρι να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια του παιδιού και κατόπιν να επισκεφτεί τον ορθοδοντικό. Πολλά ορθοδοντικά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπιστούν ευκολότερα, γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά στη μικτή οδοντοφυΐα. Μετά την εκτίμηση της κατάστασης, ο ορθοδοντικός μπορεί να συστήσει την απλή παρακολούθηση του παιδιού σας κάθε 6 μήνες. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ευνοϊκή ανατολή των δοντιών και ίσως στην αποφυγή εξαγωγών μονίμων δοντιών αργότερα.