Νίκος Καραγεωργίου

Ορθοδοντικό Ιατρείο

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Ορθοδοντική

Συνωστισμός

Συνωστισμός
Ο χώρος στις γνάθους δεν επαρκεί για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών και οδηγεί στον συνωστισμό τους.


 

Αραιοδοντία

Αραιοδοντία
Παραπανίσιος χώρος στις γνάθους με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά μεταξύ των δοντιών.


 

 

Υπερτροφικός

Υπερτροφικός
Υπερτροφικός χαλινός και διάστημα άνω γνάθου.


 

 

Υπερσύγκλειση

Υπερσύγκλειση
Όταν τα επάνω δόντια υπερκαλύπτουν την πρόσθια επιφάνεια των κάτω δοντιών.


 

 

Ανοιχτή δήξη

Ανοιχτή δήξη
Όταν αντίθετα τα δόντια των απέναντι γνάθων δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.


 

 

Σταυροειδή σύγκλειση

Σταυροειδή σύγκλειση
Πλάγια μονόπλευρη ή αμφίπλευρη. Όταν τα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν πιο εσωτερικά από αυτά της κάτω γνάθου.


 

 

Πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση

Πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση
Τα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν πίσω από αυτά της κάτω γνάθου.


 

 

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη
Τα δόντια της άνω γνάθου βγαίνουν πολύ πιο μπροστά από αυτά της κάτω γνάθου.


 

 

Προγναθισμός κάτω γνάθου

Προγναθισμός κάτω γνάθου
Τα δόντια της κάτω γνάθου κλείνουν μπροστά από αυτά της άνω γνάθου.


 

 

Ουλικό χαμόγελο

Ουλικό χαμόγελο
Μεγάλη περιοχή των ούλων φαίνονται όταν χαμογελάμε.


 

 

Έγκλειστα δόντια

Έγκλειστα δόντια
Είναι τα δόντια που για κάποιους λόγους έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και δεν έχουν ανατείλει στον φυσιολογικό τους χρόνο στη στοματική κοιλότητα.


 

 

Προ-προσθετική διευθέτηση

Προ-προσθετική διευθέτηση
Είναι περιπτώσεις όπου απαιτείται να προετοιμαστούν τα δόντια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή μία σωστή προσθετική αποκατάσταση από τον οδοντίατρο.